Kilpailuetua ja säästöjä laadukkaalla toiminnalla!

Menestyvän yrityksen avaintekijöitä ovat; selkeä visio, aktiivinen strategiatyöskentely, realistiset tavoitteet, tosiasioihin perustuva johtaminen, hyvä ammattitaito kaikissa tehtävissä, parhaan teknologian ja digitalisaation hyödyntäminen, reaaliaikainen laadunvarmistus, hyvä asiakaspalvelu, suunnitelmallinen markkinointi, työhyvinvointi ja turvallisuus sekä vastuullisuus ympäristö-, yhteiskunta- ja sidosryhmäasioissa. Näiden lisäksi tarvitaan hieman hulluutta ja paljon hyvää tuuria.

Johtamisjärjestelmät; laatu-, ympäristö- ja työturvajärjestelmät

Hyvällä johtamisjärjestelmällä huolehditaan asiakastyytyväisyydestä, henkilöstön osallistumisesta, kustannustehokkuudesta ja jatkuvasta kehityksestä. Onnistuessaan nämä seikat näkyvät vääjäämättä yrityksen hyvässä tuloksessa.

Järjestelmän kehitystyö tehdään asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Järjestelmä voi perustua virallisiin standardeihin kuten esim. ISO9001-laatu, ISO14001-ympäristö, ISO45001-työhyvinvointi ja työturvallisuus, RALAn kriteerit tms. ja se voidaan sertifioida. Järjestelmä voi olla myös sovellettu tai kevennetty versio tai asiakkaiden vaatimuksiin perustuva. TS Laatupalvelulla on vuodesta 2008 alkaen useita referenssejä eri tasoisten laatu-, ympäristö-, työturva-, CE- ja hitsausjärjestelmien valmennuksista ja sertifiointiprojekteista.

Prosessien kehittäminen

Prosessien tunnistaminen ja kuvaaminen –> työn sujuvuuden, laadun ja kustannustehokkuuden kehittäminen.

Prosessien kehittäminen

Laatupäällikköpalvelu

Pitkäjänteisellä tavoitteellisella kehitystyöllä nostetaan pysyvästi toiminnan tasoa, tulosta ja asiakastyytyväisyyttä. Ulkoinen ammattimainen laatupäällikkö on kustannustehokas tapa huolehtia yrityksen kehityksestä ja varmistaa ajantasainen erikoisosaaminen.

Työturvallisuus

Työturvallisuus ja työhyvinvointi ovat tuottavan toiminnan perusta. Ne vähentävät sairauslomia ja henkilöstön vaihtuvuutta.

ELY- keskuksen asiantuntijapalvelut

TS Laatupalvelu/ Tuomo Sirniö on hyväksytty toteuttamaan ELY-keskuksen valtakunnallista Tuottavuus ja digitalisointi asiantuntijapalvelua. Hakiessaan  ELY:n tuettuja palveluita asiakkaan tulee olla yhteydessä alueensa ELY-keskukseen. Lisätietoja puhelimitse.

yritysten kehittamispalvelut banneri

Yrityksen kehittämisavustus ja rahoitushakemus.

ELY-keskusken kehittämisavustuksella yrityksesi voi saada rahoitusta merkittävään liiketoiminnan kehittämiseen ja uusien liiketoiminta-alueiden käynnistämiseen. Rahoitushakemuksen ja maksatushakemuksen tekeminen vaatii aikaa, asiaan perehtyneisyyttä ja hyviä hermoja. Asiantunteva apu helpottaa ja nopeuttaa prosessia! 

Linkki infosivulle

Yritysneuvojan palvelut

Tuomo Sirniö on suorittanut Yritysneuvojan Erikoisammattitutkinnon ja toimii asiantuntijana mm. Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien neuvontapalveluissa.

Linkki palveluun.

yrittäjät etelä pohjanmaa

CE-merkintään liittyvä valmennus

Rakennustuotteet tulee CE-merkitä ennen markkinoille saattamista. Kantavat teräsrakenteet pitää CE-merkitä ja valmistaa standardin 1090 mukaisesti. Koneet ja laitteet pitää CE-merkitä tietyin ehdoin. TS on auttanut useita yrityksiä CE-merkintään liittyvissä asioissa.

LEAN: 6S ja 8 hukkaa

Lean menetelmät tehostavat ja selkeyttävät toimintaa, karsivat hukkaa ja tuhlausta sekä auttavat keskittymään lisäarvoa tuottavaan toimintaan.

LEAN principles

Ota yhteyttä! Pyydä tutustumiskäynti!
Anna palautetta! Esitä kysymys!

Ota yhteyttä! Pyydä tutustumiskäynti! Anna palautetta! Esitä kysymys!

Pyydä Tuomo käymään – tutustumiskäynti on ilmainen ja saat sen perusteella toimenpidesuosituksen ja tarjouksen!
(matkakorvaus voidaan sopia pidemmistä matkoista)